Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Право України

http://pidruchniki.com.ua/ Перша українська Електронна бібліотека підручників "Pidruchniki.com.ua". Безкоштовні електронні підручники даної тематики.
http://www.djerelo.com Молодіжний портал Djerelo. Рубрика "Шпори" пропонує збірку електронних навчальних матеріалів з названого предмету.
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com.  В розділі "Право" - електронні книги відповідної тематики.
http://chitalka.info/pravoznavstvo.html# Студентська електронна бібліотека "Читалка" пропонує електронні підручники з права: право України, цивільне право, конституційне право, кримінальне право, трудове право, міжнародне право, адміністративне право тощо.
http://www.gdo.kiev.ua/ Портал Головного Державного об’єднання правової інформації Міністерства юстиції України. Містить: офіційний бюлетень поточного законодавства України, нормативні акти, журнал "Офіційний вісник" ( електронний варіант), бюлетень Міністерства юстиції України тощо.
http://www.lawyer.org.ua/ Інтернет-видання "Юриспруденція On-line", метою якого є сприяння розвитку юридичної науки та практики.Видання містить публікації науковців, студентів та юристів-практиків з актуальних проблем теорії та практики в різних галузях права, авторські сторінки юристів, бібліотека типових документів,посібникиабо гіперпосилання на них, останні новини права українських інформагенств.
http://yurist-online.com/ukr/ Сайт "Юридична допомога Online" надає весь спектр юридичних послуг через Інтернет. Корисними є три  розділи: послуги для громадян, послуги для бізнесу, послуги для юристів.
http://www.ukrjurist.com/ Електронна версія  журналу "Український Юрист". Журнал висвітлює широке коло питань юридичного характеру.
http://www.refua.narod.ru/ Сайт "Библиотека юриста". Серед ресурсів: нові та раритетні роботи українських і російських вчених-юристів, коментарі до Кодексів, періодичні видання з галузі права.
http://ukma-lawyers.narod.ru/simple.html Портал Могилянських правників. Посилання "Ресурси" містять електронні підручники, монографії з права, посібники, навчальні плани і інші навчальні матеріали .
http://law.biz.ua/ Портал "Електронна юридична бібліотека". Електронні книги з різних галузей права.

Психологія

http://www.library.edu-ua.net/id/1329/ Портал Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Пропонуються періодичні видання з питань педагогіки, психології та освіти іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою та польською) країн далекого зарубіжжя, статті з яких відображені в електронному каталозі (база даних "Періодика"), а їх електронні копії можна отримати скориставшись послугою Електронної доставки документів.
http://pidruchniki.com.ua/ Перша українська Електронна бібліотека підручників "Pidruchniki.com.ua". Безкоштовні електронні підручники даної тематики.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://www.djerelo.com Молодіжний портал Djerelo. Рубрика "Шпори" пропонує збірку електронних навчальних матеріалів з названого предмету.
http://chitalka.info/ Студентська електронна бібліотека "Читалка". Безкоштовні електронні підручники он-лайн серії "Психологія".
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. В розділі "Психологія" - електронні книги з соціальної психології особистості, загальної психології , конфліктології тощо.
http://zipsites.ru/ Портал ZipSites.ru - безкоштовна електрона інтернет-бібліотека. В рубриках "Философия, психология" - електронні книги з загальної, соціальної, вікової, дитячої, педагогічної психології, психології творчості, особистості та інших галузей психології.
http://psylib.kiev.ua/ Психологічна бібліотека Київського Фонду cприяння розвитку психічної культури. Даний ресурс містить максимально широкий спектр ключових текстів по психології, психогігієні, філософії, релігії, культурології та ін.
http://flogiston.ru/ Проект "Флогістон"  - один із найкращих російських сайтів, який містить масу цікавих та корисних матеріалів по психології, від авторської статі до канонічних текстів. Тут можна познайомитися з конспектами лекційних курсів факультету психології, але особливу цінність представляють  наукові статті.
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Проект "Психология - образованию" виник в результаті численних звертань до спеціалістів-психологів в галузі освіти. Спеціалісти знайдуть інформацію про ярославську обласну психологічну службу, каталог психодіагностичних методик та професійної літератури.
http://psychology.net.ru/ Проект "Мир психологии". На сайті представлені науково-популярні статті за різноманітними напрямками психологічної науки, популярні психологічні тести, біографії відомих психологів.
http://www.psy.org.ru/index.htm На сайті Центру інтелектуального розвитку дитини в розділі "Статті" висвітлюються актуальні проблеми нейропсихології дитячого віку.
http://www.psy.msu.ru/ Сайт факультету Московського державного університету ім М.В.Ломоносова. В розділі "Наукова робота" розміщено монографії, статті співробітників університету.
http://www.spf.kemsu.ru/ Кузбаський регіональний компонент освітнього порталу "Психологія та соціальна робота" за сприяння  кафедри соціальної психології та соціальної роботи Кемеровського держуніверситету. Містить робочі програми, методичні рекомендації, збірки наукових статей, монографії з психології.
http://www.psi.lib.ru/index.htm Авторський проект Олени Брилінг PsiProj. В розділі "Статті" розміщено наукові та популярні статі з різних проблем психології. Рубрика "Практика" інформує про досвід та деякі практичні розробки.
http://www.childpsy.ru/ Сайт "Дитячий психолог" є науково-методичним проектом факультету "Психологія освіти "Московського  психолого-педагогічного університету. На сторінках сайту відображені тематичні рубрики з вікової психології  та деяких галузей дитячої психології з  результатами  наукових психологічних і педагогічних досліджень.

Садово-паркове господарство

http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2 Сайт Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації, а також комунального підприємства "Київблагоустрій"  представляє перелік законів, якими керуються робітники садово-паркового господарства
http://budteh.ru/index.php?page_id=4&lang=ua Ресурс "Будівельні технології", рубрика "Ландшафтне проектування" відкривають ряд публікацій з історії садово-паркового мистецтва, ландшафтного озеленення, матеріали про етапи проектування ландшафтних робіт, про стильові сади, про благоустрій теориторій тощо
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=lisam  Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України" представляє електронний Збірник наукових праць "Лісівництво і агролісомеліорація". Архів наукових публікацій з 2008 року.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=licgoc  Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України" представляє електронний науковий журнал "Лісове і садово-паркове господарство ". Архів номерів з 2012 року
http://imanbooks.com/book_301_page_92 Сайт "Бібліотека студента" пропонує підручник "Геодезія". Сторінка відкриває главу з даної книги " Загальні відомості з садово-паркового господарства"
http://www.udau.edu.ua/ua/media/elektronni-materiali/ Сайт Уманського національного університету садівництва. Рубрика "Електронні ресурси" відкриває оцифровані наукові та навчальні  матеріали: дисертації, автореферати, фахові видання, збірники наукових праць, монографії, посібники, наукові статті тощо
http://ekosvit.nepopsa.com/landshaftna-ekologija/ Ресурс "Ekosvit. Ландшафтна екологія" на допомогу студенту пропонує навчальні матеріали з: гідрології, геології, грунтознавства, екологічної безпеки, екологічного менеджменту, екологічного моніторингу, радіоекології, токсикології тощо

 

http://eprints.kname.edu.ua/16584/1/%D0%9A%D0%9B_%D0%B7_%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%91,%D0%A2.%D0%9E.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD.,04.03.2010.pdf Харківська національна академія міського господарства надає конспект лекцій Черноносової Т.О. "Садово-паркове та ландшафтне
будівництво"
http://economic.lviv.ua/gospodarstvo/ozelenennya-m-st.html Соціально-економічний ресурс "Енциклопедія економіки" в рубриці "Господарство" представляє матеріал "Озеленення міст"
http://homehelper.in.ua/construction/landshaftna-organizaciya-teritoriy.html Проект "Home Helper" містить різноманітні статті з теми проектування територій, одна з таких  "Ландшафтна організація територій"
http://manualsem.com/book/751-miskij-i-landshaftnij-dizajn-landshaftna-organizaciya-miskix-prostoriv/2-anotaciya.html Будівельний портал "Manualsem.com"  містить конспект лекцій Щурова В.А. "Міський і ландшафтний дизайн. Ландшафтна організація міських просторів"

Соціальна робота

http://socpedagogika.narod.ru/Index.html Сайт "Социальная педагогика и социальная работа". Повнотекстові публікації підручників, методичних посібників, програм курсів провідних університетів Росії і України в форматі HTML
http://soc.lib.ru/su/ Електронна бібліотека "Soc.Lib.Ru". Підбірка електронних наукових статей та книг з соціології, психології тощо.
http://pidruchniki.com.ua/ Перша українська Електронна бібліотека підручників "Pidruchniki.com.ua". Безкоштовні електронні підручники даної тематики.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://www.djerelo.com Молодіжний портал Djerelo. Рубрика "Шпори" пропонує збірку електронних навчальних матеріалів з названого предмету.
http://ccf.kiev.ua/ Проект "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді"-продовження проекту "Соціальна освіта в Україні", що здійснювався Християнським дитячим фондом за підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії в 1999-2003 роках. Містить цікавий матеріал для практичних соціальних працівників, соціальних педагогів і практичних психологів, волонтерів соціальних агенцій і громадських організацій, що працюють у сфері надання соціальних послуг, викладачів і студентів соціальної педагогіки і соціальної роботи, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної політики і соціальної роботи в Україні.
http://socionet.ru/ "Соціонет" - інформаційний простір з суспільнх наук
http://vestnik.ssu.samara.ru/index.php?c=issues&serieId=2 Електронний журнал "Вестник Самарского государственного университета". Серія Гуманітарні науки "Социология и социальная работа". Архів статей з 1995рр.
http://www.unn.ru/rus/f14/k1/bibl/socw.htm На сайті кафедри загальної соціології та соціальної роботи розміщено адреси сайтів з різних проблем соціальної роботи в Інтернет.

Страхування

http://uainsur.com/stats/life/ Портал Ліги страхових організацій України. Інформація про діяльність Ліги, показники діяльності страхових компаній, новини страхування, аналіз страхових ринків, статистика, законодавство, матеріали конференцій.
http://forinsurer.com/public Інтернет-журнал "Фориншурер" про страхування и перестрахування в Україні та СНД. Публікує новини страхового ринку та ексклюзивні рейтинги страхових компаній та банків України.
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=905 Видавнича організація Юстініан пропонує, за допомогою поля "Пошук",  статті з правового регулювання страхової діяльності, зокрема, Васильченко С. "Проблеми формування законодавчої моделі екологічного страхування в Україні"
http://www.insurebiz.ru/ Електронна версія журналу "Страховой бизнес". Новини страхового ринку, теорія і практика управління страховою компанією, маркетинг в страхуванні тощо.
http://meget.kiev.ua/strahovanie/ Сайт "Meget. Все о недвижимости". Розділ Страхування  максимально детально висвітлює  тему страхування, у тому числі страхування нерухомості, страхування майна, страхування життя, автострахування, особливості усіх цих видів страхування
http://www.uac.com.ua/service/avtostrahovanie.html Портал компанії "Юниверсал Ассистанс" надає інформацію про Особливості страхування автомобіля.  
http://studentbooks.com.ua/content/view/137/43/ Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus" пропонує електронний підручник: Осадець С.С. "Страхування"
http://pidruchniki.ws/strahova_sprava Ресурс "Українські підручники онлайн" відкриває підбірку електронних підручників з питань страхової справи.
http://www.twirpx.com/files/financial/insurance/ Сайт для студентів та викладачів. Навчально-методичні матеріали, лекції, наукові статті, словники, довідники з питань страхування.
http://studopedia.com.ua/socialstrahov.php Сайт "Студопедія". Зібрана корисна інформація для написання праць студентів з різних предметних областей, зокрема – з питань соціального страхування в Україні.

Технологія і конструювання взуття

http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://www.obnova.ru/ Компанія Обнова представляє широкий асортимент продукції ведучих виробників взуття. Надаються офіційні сайти майже кожного з них, де можна переглянути останні колекції взуття і напрямки моди.
http://www.shoes.ru Сайт Обувь XXI века. В рубриці Полезное правила купівлі і догляду за взуттям, корисні поради, взуттєвий словник, таблиця розмірів, тощо.
http://footwear.com.ua На сайті представлено Веб-каталог - електронний засіб пошуку інформації з взуттєвої тематики. Він створений для всіх хто займається і цікавиться взуттєвим бізнесом в Україні і за її межами, включає перелік і опис вітчизняних і зарубіжних фірм та продукції, яку вони виробляюь: моделей взуття, колодок, підошв, хімії, обладнання тощо. Надається інформація про різноманітні виставки та посилання на сайти фірм-виробників.
http://www.legprominfo.ru/ Інформаційний портал легкої промисловості Росії.Містить електронні версії журналів "Кожевенно-обувная промышленность" і "Швейная промышленность". Також розташована інформація про підприємства і їхні адреси, є можливість надіслати свої резюме. Цікавими користувачам будуть статті з найрізноманітних питань легкої промисловості, зокрема взуттєвої, серед яких: управління виробництвом, маркетинг, САПР, штучні шкіри, мода, техніка і технології…
http://www.leathernet.ru/ Сайт надає інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів шкіряного ринку. Знайомить з підприємствами-виробниками сировини, взуття, обладнання тощо. Рубрика "Полезная информация", зокрема містить публікації по історії взуття, як використовувати відходи шкіряного виробництва, про спортивне взуття, словник термінів по шкіряній справі і ін. Надаються корисні посилання на аналогічні сайти.
http://www.shoeinfonet.com/ Сайт містить публікації з історії взуття, зокрема, з історії ковбойських чобіт, матеріал про святих покровителів чоботарів, САПР взуття, розроблені компаніями різних країн світу. Весь матеріал на англійській мові.
http://www.shoesonthenet.com/ Останні моделі взуття різноманітних відомих брендів світу, статті з міжнародних журналів, присвячені світу моди, публікації про відомих дизайнерів взуття. В рубриці Fashion Resours/ Footwear Designers можливо ознайомитись з музеями взуття різних країн. Весь матеріал на англійській мові.
http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=198 Сайт Південно-Російського Державного Університету Економіки і Сервісу. Корисною для студентів буде рубрика "Наука и инновации": збірники наукових праць, монографии, навчальні посібники тощо
http://footwear.ru/ Портал "Обувь в России" надає інформацію про останні моделі і колекції взуття, а також – про відомі торгові марки світу. Портал інформує про календар взуттєвих виставок і містить додаткові посилання на подібні сайти.
http://belshoes.com.ua/articles.php Сайт належить компанії "Отико". Історія, мода, нові колекції, як вибирати взуття, догляд за взуттям, а також інша незвичайна інформація про взуття.

Технологія і конструювання швейних виробів

http://www.tricotage.ru/vse-o-trikotazhe.html Сайт "Все о трикотаже" розповідає про історію походження трикотажу та розвиток трикотажного ремесла і виробництва. Статті висвітлюють питання технології, проектування, моделювання, композиції тощо.
http://4textile.ru/ "Информационный портал текстильной промышленности". Все про текстильну промисловість: повнотекстові книги, статті про сучасні матеріали і виробництво.
http://dptf.drezna.ru/theory/ Сайт Дрезненской прядильно-ткацкой фабрики. Розділ "Теорія" представляє матеріали з технології текстильного виробництва, класифікації   матеріалів, історії розвитку текстильної промисловості, текстильний словник, аналітичні роботи, регламентуючі документи, додаткова користна інформація.
http://amnesia.pavelbers.com/Oda%20mashinke%20Zingera.htm Сторінка "Ода швейной машинке Зингера" на сайті "Amnesia".
http://art-con.ru/node/3409 Ресурс "Искусство реставрации".Матеріали з питань фарбування тканин природними та синтетичними фарбами, та з історії застосування фарб.
http://vyazannya.org.ua/?p=1974 Сайт "В'язання". Висвітлюється інформація про історію в'язання.
http://www.dissercat.com/ Електронний каталог дисертацій Російської державної бібліотеки. Сервис disserCat — це найповний каталог дисертацій, більше 350 тис. повних текстів, захищених в Росії та СРСР з 1945 року до нашого часу. Правила користування сервісом надаються в рубриці "Правила работы".
http://assol.mipt.ru Сайт належить навчально-науковому центру "Прикладні комп'ютерні технології", який є розробником САПР "АССОЛЬ". Містить програму "АССОЛЬ - дизайн" для дизайнерів одягу, меблів, для художників по тканинах, маркетологів.
http://www.season.ru Проект фірми "Сезон" - клуб любителів шиття. Створено для аматорів та професіоналів, що цікавляться новинками моди, тканин, фурнітури. Сайт містить поради щодо технологій створення одягу та вибору швейних машин.
http://www.osinka.ru Сайт містить багато цікавої та корисної інформації з світу моди, електронні версії журналів "Шик", "Бурда", "Diana moden". В рубриці "Викрійки" можна знайти готові лекала жіночого одягу з описом технології пошиву. Також сайт містить посилання на інші сайти подібної тематики.
http://www.baon.ru Сайт відомої компанії BAON, яка виготовляє одяг для суворих, екстремальних умов.
http://masterica.narod.ru Навчально-інформаційний сайт присвячений питанням машинної кольорової вишивки та в’язання. Інформація сайта також допоможе при вивченні дисципліни "Кольорознавство і гармонія."
http://www.siluetpro.ru/ Система "Силует" – це система автоматизованого проектування лекал та розкладок, призначена для автоматизації процесів проектувания моделей...
http://comtense.ru САПР для швейної промисловості. Використання сучасного і потужного програмного забезпечення і надійної техніки - ось ті якості , завдяки яким з 1992 року більше 100 підприємств обрали САПР Комтенс.
http://www.textileclub.ru Сайт належить інформаційному центру легкої промисловості Росії "Текстильний клуб". Присвячений питанням технології та обладнання легкої промисловості.
http://www.sarafan.ru Сайт присвячений світу моди. В том числі представлені ілюстрована інформація з історії костюму від давньої Греції до моди третього тисячоліття.
http://abc.vvsu.ru Сайт належить Владивостокському державному університету економіки і сервісу. Серед матеріалів сайту є навчальні посібники, де наведені теоретичні і графічні дані, необхідні для процесу розробки моделей одягу.
http://www.bolshevichka.ru Сайт належить московській фабриці "Большевичка". Містить корисну інформацію з історії та теорії костюму.
http://ww.lekala.ru Фірма "Вилар софт" пропонує систему проектування одягу "ЛЕКО". Ця система є зручним інструментом автоматизації  конструювання і моделювання одягу. На основі системи "ЛЕКО" фірма створює CD "Компьютерный журнал моделей" та паперові викрої. Тут Ви зможете скачати ДЕМО версії деяких програм, частину інструкцій і описів, а також деякі викрої. На сайті надані посилання на інші сайти з подібної тематики та сайти з питань автоматизації в легкій промисловості. Сайт належить фірмі "Вилар софт".
http://www.cotton.ru/ Агентство "Анитэкс" – спеціалізована компанія, яка комплексно аналізує процеси, що відбуваються в текстильній і легкій  промисловості, виробництві хімічних волокон та ниток в країнах СНД і в світі. Сайт містить також бюлетні на російській та англійській мовах по ринку бавовни, а також по хімічних волокнах та нитках. Крім того, агентство публікує щотижневий огляд "Текстильный вестник" (розділи: Бавовна, Льон, Хімічні волокна, Вовна, Шовк і технотканини, Швейні вироби) 
http://rushnychok.org.ua Сайт присвячений захоплюючому, різнобарвному світу українських вишивок. Містить велику колекцію вишивок рушників, сорочок, серветок та ін.
http://fashion.rin.ru Сайт розглядає тему актуальних убрань і аксесуарів та підкаже як знайти свій стиль. Цікавий розділ, присвячений видатним топ-моделям, стилістам та модельєрам.

Технологія та економіка туризму
http://tourism.gov.ua/ua/ Національний туристичний офіс. Державна служба туризму і курортів. Все про туризм в Україні
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=499 Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"  пропонує статтю I. О. Темник  "Умови та чинники розвитку міжнародного туризму".
http://www.ukr-tur.narod.ru/ Веб-ресурс "Світ географії та туризму". Карти, туризм, рекреація, подорожі, науково-популярна інформація, фото, відео, країни світу
http://tourlib.net/ На сайті "Все о туризме — туристическая библиотека" розташована різна інформація для студентів: підручники, статті, методичні матеріали, закони, матеріали для підготовки до семінарських і практичних занять, для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт з туризму. Викладачам - методичні посібники для організації навчального процесу, література для підготовки курсів лекцій і проведення семінарських і практичних занять. Для аспірантів, науковців - наукові статті з туризму, база авторефератів, кандидатських і докторських дисертацій.
http://turbooks.ru/ Сайт Turbooks.ru. Книги, статті, конференції, огляди з теми туризму.
http://skole.com.ua/uk/papers/13-turizm.html Сайт "Сколе - активний відпочинок в Карпатах". Крім інформації про місто, представлено статті про туризм в українських Карпатах.
http://buklib.net/ Cайт BukLib.net. Рубрики "Економіка" та "Туризм" містять підручники з економіки туризму.
http://library.if.ua/cat/16.html На сайті "Бібліотека економіста", в рубриці "Туризм"' розміщено конспекти лекцій "Організація туристичної діяльності в Україні" та "Менеджмент туризму".
http://vechervkarpatah.at.ua/index/nigi_na_turistichnu_tematiku/0-1535 Сайт "Вечір в Карпатах". Електронні книги на туристичну тематику.
http://subject.com.ua/economic/dahno/13.html Ресурс "Всі предмети". Глава з електронної книги І.Дахно "Міжнародна економіка" - "Глобалізація туризму"
http://pidruchniki.ws/turizm/ Веб-сайт "Бібліотека українських підручників". Рубрика "Туризм" висвітлює колекцію електронних підручників відповідної тематики.
http://www.bestreferat.ru/referat-163989.html Портал "Bestreferat.ru". Розміщено навчальний посібник: "Технология туристической деятельности."
http://books.br.com.ua/themes/75/67 Студентський портал серед різних матеріалів пропонує лекцію "Рекреаційні ресурси та курортологія", один з підрозділів якої — "Туризм як галузь рекреації".
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-725.htm Електронна версія підручника Любіцева "Ринок туристичних послуг" на сайті "UkrKniga.org.ua"

Трудове та професійне навчання

https://proftekhosvita.org.ua/uk/ Портал "Професійно-технічна освіта в Україні". Інформація для керівників державних професійно-технічних навчальних закладів, аналітичні звіти державних органів виконавчої влади щодо стану розвитку профтехосвіти, методичні матеріали, навчальні ресурси та матеріали (державні стандарти, державний перелік професій і т.і.), науково-аналітичні ресурси та матеріали, що стосуються діяльності та розвитку професійно-технічної освіти, електронні версії основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність профтехосвіти, матеріали щодо розвитку професійно-технічної освіти, статистична інформація та аналітичні матеріали
http://pidruchniki.ws/1584072055039/pedagogika/teoriya_i_metodika_profesiynoyi_osviti_-_kurlyand_zn Перша українська Електронна бібліотека підручників "Pidruchniki". Серед безкоштовних електронних підручників — навчальний посібник "Теорія і методика професійної освіти"
http://trudove.org.ua/ Сайт "Трудове навчання". Розробки уроків з трудового навчання та креслення, майстер-класи, методичні розробки до уроків, навчальне відео, технологічні картки, об'єкти праці, проекти, навчальні програми, інформаційні технології для навчання, теорію, матеріали для гуртків електроніки та декоративно-ужиткового мистецтва, фотогалереї, посилання на сайти, віртуальне методоб'єднання тощо.
http://prof.osvita.org.ua/ru/index.html Інтернет-проект "Профорієнтація". Сайт проекту містить оглядові та аналітичні статті на тему освіти та профорієнтації в Україні, необхідну контактну інформацію державних і недержавних організацій, що займаються питаннями профорієнтації й працевлаштування, користувачі можуть пройти інтерактивне тестування для визначення своїх здібностей та схильностей та багато іншої інформації
http://ukped.com/ Портал "Українська педагогіка". Висвітлюється широке коло питань педагогічної діяльності та теоретичні матеріали з різних галузей педагогіки, зокрема, з професійної педагогіки: плани-конспекти та предметні методики трудового навчання, статті з професійної педагогіки.
http://shkola.ucoz.ua/publ/ Вчителі трудового і професійного навчання знайдуть на сайті "Школа — плани-конспекти уроків" план-конспект уроку з трудового навчання, нормативно-правову базу,  план-конспект уроку з інформатики, електронні підручники тощо
http://www.uroki.net/doctrud.htm Інтернет-проект "Uroki.net". Безкоштовна методична допомога для завучів, класних керівників, вчителів з різних шкільних предметів, зокрема -  для вчителів праці, трудового навчання.  У розділах: поурочне, календарне, тематичне планування в школі тощо
https://proftekhosvita.org.ua/uk/resources/category/veb-zhurnal-bbloteka-profesjno-tehnchnogo-navchalnogo-zakladu/ На порталі "Професійно-технічна освіта в Україні" розміщено веб-журнал "Бібліотека професійно-технічного навчального закладу".
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Автореферати дисертацій". Система пошуку  дає можливість знаходити повнотекстові автореферати дисертацій різних напрямків, зокрема з питань трудового навчання та профтехосвіти
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID= Портал Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, зібрання "Наукова періодика України", що містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Система пошуку дає можливість знаходити повнотекстові наукові статті різних напрямків, зокрема  з питань трудового навчання та профтехосвіти
http://proforientator.com.ua/ua/ На сайті "Профориентация. Сделай правильный выбор" представлено проект "Профорієнтатор Україна". Профконсультування школярів, батьків, студентів, організацій та інш.

Останні зміни 08.07.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 72-80-38;
e-mail